Chatbox :3


Hôm nay nổi hứng lại tìm cái này để nghịch =))))))))

Đợt trước cũng từng cài chatbox của 99showbox nhưng từ khi wordpress cập nhật lên lại không dùng được nữa. Thay vào đó, wordpress đã thêm widget tlk.ico Webchat.

Tương tự như 99showbox, mặc dù giao diện của tlk.ico hơi đơn giản, nhưng vẫn rất dễ dùng. Để cài đặt thỳ vào đây.

Cách dùng: Tiếp tục đọc

Advertisements